Tidningar och tidskrifter (Harvard)

Du listar alla källor i bokstavsordning och efter en given mall (se exempel här nedanför). Huvudregeln är: Författare (utgivningsår). Kursiverad titel. Tidning och datum eller utgåva. Hänvisas till en hel tidning så skriver man: Tidningstitel (år samt datum eller utgåva).

I löpande text sätter du en mycket kort källhänvisning inom parentes. Se förslag på huvudsidan för Harvardmodellen.

Exempel

Berggren, Jenny (2005) Kreolsk melankoli på bara fötter. Dagens Nyheter 2005-08-03

Sjöqvist Platzer, Anders (1999). Tystnaden talar i Taizé-gudstjänst. Svenska kyrkans tidning 1999: nr 25/26 s. 16-17

Skogs Eko (2004, nr l).