Tidningar och tidskrifter (Oxford)

Du listar alla källor i bokstavsordning och efter en given mall (se exempel här nedanför). Huvudregeln är: Författare. Kursiverad titel. Tidning. År och datum eller utgåva. Hänvisas till en hel tidning så skriver man: Tidningstitel. År samt datum eller utgåva.

Exempel

Berggren, Jenny. Kreolsk melankoli på bara fötter. Dagens Nyheter. 2005-08-03.

Sjöqvist Platzer, Anders. Tystnaden talar i Taizé-gudstjänst. Svenska kyrkans tidning. 1999, nr 25/26 s. 16-17.

Skogs Eko. 2004, nr 1.

I fotnoten (för samma källor som under Exempel)

Berggren, 2005.

 

2 Sjöqvist Platzer, 1999.

3 Skogs Eko, 2004.