Twitter och Facebook (Harvard)

Du listar alla källor i bokstavsordning och efter en given mall (se exempel här nedanför). Huvudregeln är: Författare (utgivningsår, datum). Kursiverad titel. [kommunikationsform inom klamrar]. Hämtad datum från webbplatsadress

I löpande text sätter du en mycket kort källhänvisning inom parentes. Se förslag på huvudsidan för Harvardmodellen.

Exempel

carl_bildt_twitter tingsholm_fb

Källhänvisning

”(Bildt 2013)”

”(Tingsholmsgymnasiet 2012)”

Fullständig källhänvisning i källförteckningen

Bildt, Carl (2013, 20 februari). I think it’s fair to say that the quality of the presidential elections in Armenia was well below expectations. europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-125_en.htm. [twitterpost]. Hämtad 26 februari 2013 från https://twitter.com/carlbildt/status/304229700761432064

Tingsholmsgymnasiet (2012, 14 december). För tionde året delades det Nobla priset ut. Mottagare 2012 var … [facebookstatus]. Hämtad 26 februari 2013 från https://www.facebook.com/photo.php?fbid=460677603988358&set=a.245072838882170.58763.179126392143482&type=1

 

 

Fördjupning för de intresserade

Några förklaringar och rättfärdiganden kring varför vi gör på detta sätt:

* Författarnamnet (i detta fall Carl Bildt) skrivs som man brukar göra när man skriver annan källhänvisning. Detta oavsett om Carl Bildt kan förväntas ha någon som arbetar för honom och som då faktiskt egentligen är ursprungsförfattaren – en eventuell spökskrivare gör detta på uppdragsgivarens tydliga uppdrag och det är då att betrakta som uppdragsgivarens uttalande. För enkelhetens skull behåller vi alltså samma standard här som i övriga källhänvisningar. En källkritisk synpunkt: Är du säker på att detta är ex det officiella twitterkontot ? Om det inte är det så kan du inte hänvisa till den som skriven av (i detta fall) Carl Bildt. Då är det bättre att hänvisa till användarnamnet (i detta fall carlbildt).

* Tidsangivelsen visar år och datum, men inte tid. Detta är fullt tillräckligt för att specificera när twitterposten skrevs.

* Hela twitterposten anges, i kursiv stil, för tydlighetens skull. Det finns här ingen särskild titel för verket, så hela den maximalt 140 tecken långa posten skrivs därför av som titel. Eftersom det är en titel kursiveras den.

* En kortare (trunkerad) version av facebookstatusen skrivs in som kursiverad titel – just facebookstatusar kan annars bli alldeles för långa. Eftersom det är en titel kursiveras den.

* Twitterposter och facebookstatusar är än så länge relativt ovanliga källor, därför lägger jag en förklaring mellan två hakparanteser, ex [twitterpost].

* Hela länken till den specifika posten skall skrivas in (du hittar twitterlänken under ”Details” och facebooklänken under datumangivelsen), även om den blir lång.