Utlån av datorer från hösten 2015

Datorerna som finns att tillgå är Fujitsu (från 2010, för SFI) och HP 6360B (från 2011-2012, för SFI och Vux – kolla på raderna där det står ”Vuxenutbildningen”).

Hur många datorer finns att tillgå?

Genom att klicka på länkarna längst upp ser ni hur många som finns inne just nu (för HP: Kolla på raderna där det står ”Vuxenutbildningen”). Några datorer kan vara på ominstallation och därmed inte finnas direkt tillgängliga, men ni får i varje fall ett hum om det aktuella antalet.

Hur lånar eleven?

SFI: Läraren kollar med Christian så att det är klart att eleven har rätt till dator (detta beror på vilken studiegrupp hen tillhör). Läraren skriver därefter en lapp (och undertecknar densamma) som eleven tar med till Mediateket. Då ordnar Mediateket en dator till eleven. Eventuellt kan Christian behöva leverera en dator, och om det är så läser Christian och Mediateket detta via e-post.

Vux: Eleven kollar med Christian om det är okej att låna en dator. Christian e-postar till Mediatekets personal om vilken dator som eleven skall ha. Christian ger eleven en dator och datorn förs in på elevens lånekonto.