Webbplatser (Harvard)

Du listar alla källor i bokstavsordning och efter en given mall (se exempel här nedanför). Huvudregeln är: Författare/Webbplats (utgivningsår). Kursiverad titel. Hämtad datum/år från webbplatsadress.

I löpande text sätter du en mycket kort källhänvisning inom parentes. Se förslag på huvudsidan för Harvardmodellen.

Exempel

Skogsvårdsstyrelsen (2008). Granskog. Hämtad 13 september 2008 från www.skogsvardsstyrelsen.se/granskog

Wikipedia (2009). Skogsvårdsstyrelsen. Hämtad 12 augusti 2009 från sv.wikipedia.org/wiki/Skogsvårdsstyrelsen

Fördjupning

Författare eller webbplatsens namn: Finns det en angiven författare av den webbsida du tittar på så är det denna du skall använda. Detta gäller även om det en pseudonym som används. I annat fall skriver du webbplatsens namn.

Utgivningsår: Ofta framgår det av sidan när den senast var uppdaterad och isåfall är det detta år som du använder. Går det inte att hitta så använder du förslagsvis det år som du tittar på den.

Titel: Det är den som syns i webbläsarens övre del. För den sida som du tittar på just nu skulle det således vara ”Webbplatser (Harvard)”.